Inflyttning

Du har rätt att flytta in i Din lägenhet klockan tolv den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag.