Trivsel och trygghet

Hemförsäkring

Det är viktigt att Du som hyresgäst tecknar en egen hemförsäkring för att skydda Dig och Dina ägodelar. En hemförsäkring gäller för skador både i bostaden samt källar- och vindsutrymmen. Det är en trygghet om det händer något i Din bostad, som t ex brand, vattenläckage eller inbrott. Du kan då få ersättning för saker som blivit förstörda. Fastighetsägarens försäkring täcker skador på själva byggnaden, inte Din personliga egendom.

Brandinformation

Brandvarnare

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Lagans Fastigheter ser till att brandvarnare installeras men hyresgästen själv ansvarar för att regelbundet prova att den fungerar och byta batterier vid behov.

Släckutrustning

Det är bra om du som hyresgäst har en handbrandsläckare och en brandfilt hemma. Till en lägenhet rekommenderas en pulversläckare på sex kilo.

Grillning på balkong

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkongen är inte tillåtet eftersom det innebär en brandfara. Det är tillåtet att grilla med en el-grill.

Att tänka på

 • Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.
 • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Gå inte ifrån spisen när den är på.
 • Rengör spisfläkten regelbundet. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt sprida sig till spisfläkten om den är igensatt av fett och därifrån vidare i huset.
 • Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.
 • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna, häll vatten i askkoppen innan du tömmer den.
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart.
 • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.
 • Använd inte elektriska apparater med trasiga sladdar eller kontakter. Ställ inte elektriska element för nära sådant som kan börja brinna till exempel kläder.
 • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning, till exempel sopor, tidningar, lådor eller barnvagnar.
 • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta. Förvara inte heller brännbart material intill fasaden.
 • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

Om det skulle börja brinna:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

 • Rädda och varna andra som kan vara i fara.
 • Ring 112 och larma om branden.
 • Släck branden om du tror att du klarar det.

För mer information om brandsäkerhet klicka här.

Skadedjur

Om Du upptäcker ohyra eller skadedjur i lägenheten, till exempel myror, möss eller vägglöss kontaktar Du oss på Lagans Fastigheter direkt. För att förhindra spridning är det viktigt att vidta åtgärder snabbt.